Domů
Kvalita - Quality

KVALITA - QUALITY 2022

10. - 11. května 2022

JAK SE MĚNÍ KVALITA S DOBOU

31. ROČNÍK KONFERENCE

Konferenci Kvalita-Quality 2022 byla udělena záštita Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Těšíme se na setkání s Vámi
S přátelským pozdravem
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., odborný garant
Gabriela Kašoková, projektový manažer

Program

Setkání pedagogů zabývajících se managementem kvality

od 13.00 hodin
VŠB – TU Ostrava, ul. 17. listopadu, Ostrava-Poruba, místnost UA 178 (Univerzitní aula)

Program:
Vzdělávání kvalitářů pro budoucnost
Ing. Ivan Slimák, PhD., ředitel ŠKODA AUTO a.s., závod Vrchlabí

Dovednosti manažerů kvality 4.0
prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD., TU Košice, Slovensko

Diskuze k tématům


Zasedání Odborné skupiny Rady Kvality ČR Kvalita a udržitelný rozvoj

od 11.00 hodin

DOPOLEDNÍ PROGRAM

zahájení 9.30 hodin

9.30 - 10.00 hodin
Vystoupí zástupci Moravskoslezského kraje, Rady kvality ČR a Českého svazu VTS
.
10.00 - 10.30 hodin, 30 let katedry managementu kvality na VŠB – TU Ostrava
Jiří PLURA, Jaroslav NENADÁL
VŠB – TU Ostrava
10.30 - 11.00 hodin, Svodidla Liberty Ostrava a.s.
David ROCHOVANSKÝ
Liberty Ostrava a.s., Závod 16 - Válcovny plochých výrobků
11.30 - 12.00 hodin, Kampus VŠB – TU Ostrava = Smart kampus
František KUDA
prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu, VŠB TU – Ostrava
12.00 - 12.30 hodin, Kam směřuje integrace systémů?
Ilona SEKYROVÁ
manažer kvality, ING corporation, spol. s r.o. Frýdek Místek
ODPOLEDNÍ PROGRAM
13.30 - 14.00 hodin, Aktuální trendy v závodě Vrchlabí
Ivan SLIMÁK
ředitel ŠKODA AUTO a.s., závod Vrchlabí
14.00 - 14.30 hodin, Kvalita elektrické energie v průmyslovém prostředí s nástupem automatizace, digitalizace a robotizace
Lukáš PROKOP
VŠB – TU Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií
14.30 - 15.00 hodin, Kvalita - bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz jaderných elektráren
Zdeněk ČANČURA
ředitel útvaru řízení kvality JE, ČEZ a.s., Temelín
PANELOVÁ DISKUZE

10.00 - 12.00 hodin
Postavení, význam a role dodavatelských auditů aneb Kvalita i efektivita vzniká v procesu nákup
moderátor: Ing. Kateřina NĚMČÍKOVÁ

Zkušenosti se zaváděním systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 z pohledu auditora
Jan ZAJÍČEK
Olomouc
Přitažlivost nákupních auditů
Libor SMITAL
Comsell.CZ s.r.o., Olomouc
Několik praktických postřehů z auditů
Josef KOMÁREK
Consultant + Lead auditor, Věrovany
EXKURZE

od 13.00 hodin
Dle výběru účastníka konference:

IT4Innovations národní superpočítačové centrum, VŠB – TU Ostrava
a
Ateliér automobilového designu StudentCar, VŠB – TU Ostrava

Garanti konference

prof. Ing. Růžena PETŘÍKOVÁ, CSc.
odborný garant konference, DTO CZ, s.r.o.
prof. Ing. Jaroslav NENADÁL, CSc.
odborný garant konference, VŠB – TU Ostrava, FMT, Katedra managementu kvality

Řečníci

prof. Ing. Jiří PLURA, CSc.
vedoucí Katedry managementu kvality, VŠB – TU Ostrava
Ing. David ROCHOVANSKÝ
Vedoucí referátu Výroba a technika, Liberty Ostrava a.s., ZÁvod 16 - Válcovny plochých výrobků
doc. Ing. et Ing. František KUDA, CSc.
prorektor pro kvalitu a investiční výstavbu, VŠB – TU Ostrava
Ing. Ilona SEKYROVÁ
manažer kvality, ING corporation, spol. s r.o. Frýdek Místek
Ing. Ivan SLIMÁK, Ph.D.
ředitel ŠKODA AUTO, závod Vrchlabí
doc. Ing. Lukáš PROKOP, Ph.D.
VŠB – TU Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií
Ing. Zdeněk ČANČURA, Ph.D.
ředitel útvaru řízení kvality JE, ČEZ, a. s., útvar Řízení kvality JE
Ing. Kateřina NĚMČÍKOVÁ
auditor DEKRA CZ a.s.
Ing. Libor SMITAL
Comsell.CZ s.r.o., Olomouc
Ing. Jan ZAJÍČEK
OSVČ, Olomouc
Josef KOMÁREK
Consultant + Lead auditor, Věrovany

Místo konání

DTO CZ, s.r.o.

Mariánské náměstí 480/5
Ostrava – Mariánské hory

www.dtocz.cz


Doprava do místa konání konference:

  • z nádraží ČD Ostrava-Svinov tramvaj č. 3, 4, 8
  • z Hlavního nádraží ČD tramvaj č. 8
  • z Ústředního autobusového nádraží Ostrava tramvaj č. 4, 8, 11, 12

Vystoupit vždy na zastávce Mariánské náměstí!

Možnosti ubytování

Harmony Club Hotel

28. října
Ostrava – Mariánské hory

Tel: +420 596 652 122, +420 596 652 123
Mob: +420 731 191 945, +420 778 717 089

(5 minut pěšky od místa konání konference, hotelové parkoviště)


Harmony Club Hotel bude poskytovat účastníkům konference slevy – při registraci je nutné tuto informaci uvést.

Partneři

Hlavní partneři
Mediální partneři

Kontakty

Ing. Gabriela KAŠOKOVÁ
manažerka vzdělávání
Helena LIČKOVÁ
manažerka vzdělávání
Petra PODOLOWSKÁ
organizační pracovnice
Bc. Petra ČAŇKOVÁ
organizační pracovnice