Domů
Kvalita - Quality

KVALITA - QUALITY 2024

16. - 17. dubna 2024

Sdílení zkušeností v managementu kvality

33. ROČNÍK KONFERENCE

Konference KVALITA - QUALITY 2025 se bude konat v termínu 13. - 14. května 2025.

Management kvality je především o neustálém zlepšování s cílem dosáhnout lepších výsledků v účinnosti a efektivitě procesů. Všech podnikových procesů. A dnes se stále více očekává i lepší hospodárnost, snižování nákladů, úspora energií, lepší produktivita a další.
Management kvality snad už ztratil nepříjemnou pověst, že je hlavně o papírech a nekonečném kontrolování. Ale že se stal přístupem, jak dělat věci a činnosti správně, aby bylo dosaženo plánovaných výsledků. A protože management kvality není zdaleka jediným systémem v organizaci, prosazuje se integrovaný systém managementu, jedno řízení, jeden typ dokumentace, jedno úsilí směřující k cíli.
Sdílení zkušeností a poznatků, třeba nyní v managementu kvality, chce zkrátit dobu hledání lepších přístupů, omezit nežádoucí jevy, a inspirovat se v tom, co se osvědčilo a přineslo očekávané výsledky. Ať se vám konference líbí.

S přátelským pozdravem
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., odborný garant

Ing. David Vykydal, Ph.D., odborný garant

Ing. Gabriela Kašoková, projektový manažer


Dne 17. 4. 2024 Vás zveme na exkurzi do mimořádně zajímavého podniku Škoda Digital s.r.o., který se zabývá vývojem, výrobou a modernizací řídicích, komunikačních, diagnostických, multimediálních systémů a technologií autonomního řízení kolejových vozidel a poskytováním souvisejících služeb.

youtube.com

Akce se koná pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu.

Akce se koná za finanční podpory Rady kvality České republiky.

Program

Setkání pedagogů zabývajících se managementem kvality 2024

Kolektiv Katedry managementu kvality FMT VŠB – TUO Vás srdečně zve na tradiční setkání pedagogů středních, . vyšších odborných a vysokých škol zabývajících se managementem kvality, které se uskuteční dne: 15. dubna 2024 od 13.00 hod. v areálu VŠB TU Ostrava, místnost UA178. 
Tematicky bude toto setkání zaměřeno na problematiku rozvoje kvality výuky předmětů vztahujících se k managementu kvality s mottem "Výuka managementu kvality pro budoucnost". 

Účast na setkání je bezplatná. V zájmu organizačního zabezpečení Vás však žádáme o potvrzení účasti na tomto setkání vyplněním elektronického formuláře: ZDE
Setkání je součástí programu konference KVALITA – QUALITY 2024, na kterou budou mít účastníci setkání volný vstup.


Na osobní setkání s Vámi se za celý kolektiv katedry upřímně těší

prof. Ing. Jiří Plura, CSc., odborný garant

Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D., organizační garant

Program:

1.     Úvodní slovo, Ing. David Vykydal, Ph.D.Katedra managementu kvality, FMT, VŠB - Technická univerzita

2.    Spolupráce s vysokými školami a aktuální trendy v oblasti lidských zdrojů, Ing. Tomáš Kramný, Ing. Milan Dufek, GQZ-Management systému kvality, Škoda Auto a.s.

3.    Digitálny hlas zákazníka - súčasné možnosti systematického zachytenia, spracovania a integrácie požiadaviek zákazníkov do návrhu a zlepšovania produktov, doc. Mgr. Peter Madzík, Ph.D., Katedra podnikové ekonomiky a managementu, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

4.    Role inženýra kvality ve vývoji produktu pro automobilový průmysl, Ing. Karel Pajchl, Ing. Jana Bílková Achilesová, Kvalita ve vývoji, HELLA Autotechnik NOVA, s.r.o.

5.    Každý strojný inžinier by mal byť inžinierom kvality, prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc., PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD., Ústav výrobného inžinierstva a kvality produkcie, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

6.    Diskuse k tématům

DOPOLEDNÍ PROGRAM
10:00 - 10:20 hodin, Zahájení konference
.
.
10,20 - 10,45 hodin Uplatnění tradičních koncepcí managementu kvality na univerzitě – Ano či Ne?
Ing. David Vykydal, Ph.D.
vedoucí Katedry managementu kvality, VŠB - TU Ostrava
10,45 - 11,30 hodin Výrobní systém - minulost nebo budoucnost?
Ing. Jarmila Bayerová, DiS.
Global KSR Production System Manager, KSR Industrial, s.r.o.,
11,30 - 12,00 hodin Cesta k prosperitě
Ing. Adrián Podskľan, Ph.D.
konzultant, trenér, manažer
ODPOLEDNÍ PROGRAM
13,15 - 13,45 hodin Pevné základy managementu kvality stavme na principech nikoliv na checklistech.
Jiří Kyranda
Head of Quality PTC , TDK Electronics s.r.o.
13,45 - 14,15 hodin Jaké požadavky na kvalitu musíme při vývoji autonomních systémů naplnit?
Ing. Adriana Blahutová
Head of Quality Department, Škoda digital, s.r.o.
14,15 - 15,00 hodin Energie pro kvalitu
Ing. Milan Dufek
Vedoucí management systému kvality, Škoda Auto a.s.
15,00 - 15,45 hodin Řízení kvality v jaderných elektrárnách aneb vše souvisí se vším
Ing. Zdeněk Čančura, Ph.D.
ředitel kvality JE Temelín a Dukovany, ČEZ, a.s.
10,00 - 12,00 hodin PANELOVÁ DISKUZE

Sdílení zkušeností z auditů managementu.

Systém managementu kvality a požadavky TISAX® nebo NIS2
Ing. Martin Drastich, MBA, Ph.D.
Head auditor
Cesta k IMS Škoda aneb má Škoda jenom to ISO?
Ing. Tomáš Kramný
Auditor QMS, Škoda Auto a.s.
Přístupy Třineckých železáren, a.s. v oblasti nejen interního auditování
Ing. Robert Zvoníček, Ing. Silvie Adamcová
Vedoucí odboru zabezpečení kvality, TŽ, a.s.
13:00 - 15:00 hodin, EXKURZE

Škoda digital, s.r.o., Ostrava Hrabová

Na Rovince 874, Ostrava Hrabová

Zabýváme se vývojem, výrobou a modernizací řídicích, komunikačních, diagnostických, multimediálních systémů a technologií autonomního řízení kolejových vozidel a poskytováním souvisejících služeb.

V oblasti vývoje a výzkumu se věnujeme vývoji autonomního systému řízení, asistentů řidiče, prediktivních diagnostických systémů či komunikačních a vizuálních monitorovacích systémů s důrazem na zajištění maximální spolehlivosti a bezpečnosti veřejné dopravy.

Naše produkty nacházejí uplatnění nejen v nových vozidlech, ale čím dál častěji i při modernizaci dopravních prostředků.

https://www.youtube.com/watch?v=53I7qUvrkQc

Garanti konference

prof. Ing. Růžena PETŘÍKOVÁ, CSc.
Odborný garant konference, DTO CZ, s.r.o.
Ing. David VYKYDAL, Ph.D.
Vedoucí Katedry managementu kvality, VŠB - TU Ostrava

Řečníci

Ing. David VYKYDAL, Ph.D.
Vedoucí Katedry managementu kvality, VŠB - TU Ostrava
KSR Industrial, s.r.o., Global KSR Production System Manager
TDK Electronics s.r.o., Head of Quality PTC
Head of Quality Department, Škoda digital, s.r.o.
Konzultant, trenér, manažer
Vedoucí management systému kvality, Škoda Auto a.s.
Ing. Zdeněk ČANČURA, Ph.D.
Ředitel útvaru řízení kvality JE, ČEZ, a. s.,
Auditor QMS, Škoda Auto a.s.
Ing. Martin DRASTICH, MBA, Ph.D.
Head auditor
Vedoucí odboru zabezpečení kvality, TŽ, a.s.
TŽ, a.s.

Místo konání

DTO CZ, s.r.o.

Mariánské náměstí 480/5
Ostrava – Mariánské hory

www.dtocz.cz


Doprava do místa konání konference:

  • z nádraží ČD Ostrava-Svinov tramvaj č. 3, 4, 8
  • z Hlavního nádraží ČD tramvaj č. 8
  • z Ústředního autobusového nádraží Ostrava tramvaj č. 4, 8, 12

Vystoupit vždy na zastávce Mariánské náměstí!

Možnosti ubytování

Harmony Club Hotel

28. října
Ostrava – Mariánské hory

Telefon: +420 596 652 111

Mobil: +420 731 142 503

Email: recepce@harmonyostrava.cz

(5 minut pěšky od místa konání konference, hotelové parkoviště)Partneři

Hlavní partneři
Mediální partneři

Kontakty

Ing. Gabriela KAŠOKOVÁ
manažerka vzdělávání
Helena LIČKOVÁ
manažerka vzdělávání
Petra PODOLOWSKÁ
organizační pracovnice
Bc. Petra ČAŇKOVÁ
organizační pracovnice