Domů
Kvalita - Quality

KVALITA - QUALITY 2023

18. - 19. dubna 2023

ENGINEERING – KVALITA - MANAGEMENT

32. ROČNÍK KONFERENCE

Kvalita vstupuje do další nové éry významu a přínosu. Už dávno není jen o kontrole výrobků, nebo řízení dokumentů, je integrovanou součástí managementu. Přesahuje rámec podniku a vystupuje k dodavatelům i k zákazníkům. A protože je nejvíce spojena s procesní výstavbou, navazuje na inženýrství, které se věnuje zvláště problémům spojených s vývojem určitého druhu výrobku/ služby nebo s využíváním určité technologie. O tom všem budeme mluvit, diskutovat, sdílet zkušenosti a inspirovat se.

Těšíme se na setkání s Vámi

S přátelským pozdravem
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., odborný garant
Gabriela Kašoková, projektový manažer

Akce se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.
Akce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.
Akce se koná za finanční podpory Rady kvality České republiky.Termín konference Kvalita - Quality 2024 je vyhlášen na 16. - 17. dubna 2024.

Program

Setkání pedagogů zabývajících se managementem kvality 2023

Kolektiv Katedry managementu kvality FMT VŠB – TUO Vás srdečně zve na tradiční setkání pedagogů středních, vyšších odborných a vysokých škol zabývajících se managementem kvality, které se uskuteční dne: 17. dubna 2023 od 13.00 hod. v místnosti D 206 v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, ul. 17. listopadu 2172/15.
Tematicky bude toto setkání zaměřeno na problematiku rozvoje kvality výuky předmětů vztahujících se k managementu kvality s mottem „Kvalita výuky ke kvalitě “.

Účast na setkání je bezplatná. V zájmu organizačního zabezpečení Vás však žádáme o potvrzení účasti na tomto setkání vyplněním elektronického formuláře: ZDE
Setkání je součástí programu konference KVALITA – QUALITY 2023, na kterou budou mít účastníci setkání volný vstup.


Na osobní setkání s Vámi se za celý kolektiv katedry upřímně těší

prof. Ing. Jiří Plura, CSc., odborný garant

Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D., organizační garant

Výučba kvality s využitím imerzívnych technológií
prof. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., Ing. Mariana Máchová
Katedra priemyselného inžinierstva a Ústav konkurencieschopnosti a inovácií Žilinskej univerzity v Žiline, Žilinská univerzita v Žiline
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost ve studijních programech na FSI VUT v Brně
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
Moderní nástroje výuky managementu kvality
Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Katedra managementu kvality, FMT VŠB – Technická univerzita Ostrava
DOPOLEDNÍ PROGRAM
10:00 - 10:30 hodin, Zahájení konference
.
.
10:30 - 10:45 hodin, Národní politika kvality ČR
Ing. Štěpán Kmoníček, Ph.D., MCI
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Rada kvality ČR
10:30 - 10:45 hodin, Novinky v oblasti měření
Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
VŠB – TUO, Odborná asistentka na Katedře managementu kvality
11:15 - 11:45 hodin, Cesta od odvětvového standardu přes generický a zase zpět
Ing. Jiří Kyranda
TDK Electronics, s.r.o., Head of Quality PTC
ODPOLEDNÍ PROGRAM
13:00 - 13:30 hodin, Časté nedostatky při praktickém užívání vybraných nástrojů a metod kvality
Ing. Michal Bohuš, Ph.D.
Prokvalitu.cz, Nezávislý konzultant kvality
13:30 - 14:00 hodin, Kvalita a CSR ve službách, aneb i komunální služby se dají realizovat kvalitně a společensky odpovědně
Ing. Martin Girášek
Technické služby Opava, s.r.o., Provozně-technický náměstek
14:00 - 14:45 hodin, Kvalita logistiky
Ing. Dagmar Dreiseitelová, Ph.D.
Maxion Wheels Czech s.r.o. - závod Autokola, Manažerka logistiky
14:45 - 15:15 hodin, Zvyšovanie povedomia o kvalite v organizácii
Ing. Michaela Tavalyová
Slovnaft, a.s., Manažerka kvality
PANELOVÁ DISKUZE

Postavení, význam a role dodavatelských auditů aneb Sílí tlak na dodavatele

9:30 - 10:15 hodin, Synergie v dodavatelském řetězci aneb win-win strategie
Ing. Jarmila Bayerová, DiS.
KSR Industrial, s.r.o., Global KSR Production System Manager
10:15 - 11:00 hodin, Dodavatelský audit – praxe je nejlepší učitel
Bc. Michal Žídek
TATRA TRUCKS a.s., Technik kvality - auditor
11:00 - 11:45 hodin, Když se dva snaží a třetí hraje mrtvého brouka
Ing. Libor Smital
Comsell.CZ, s.r.o., Jednatel
12:00 - 15:00 hodin, EXKURZE

Technické služby Opava, s.r.o.

Po řadě reorganizací byly v roce 1960 zřízeny jako Technické služby města Opavy a v tomto rozsahu pracovaly až do založení Technických služeb Opava s.r.o. Dnes mají 7 samostatných provozoven, kterými zajišťují správu a údržbu majetku města a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především ve městě Opavě. Již od roku 2016 je společnost oceňována v rámci Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost a do roku 2018 v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.
Technické služby Opava, s.r.o.

Garanti konference

prof. Ing. Růžena PETŘÍKOVÁ, CSc.
odborný garant konference, DTO CZ, s.r.o.
prof. Ing. Jaroslav NENADÁL, CSc.
odborný garant konference, významný český odborník v kvalitě

Řečníci

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Rada kvality ČR
VŠB – TUO, Odborná asistentka na Katedře managementu kvality
TDK Electronics s.r.o., Head of Quality PTC
Prokvalitu.cz, Nezávislý konzultant kvality
Technické služby Opava s.r.o., Provozně technický náměstek
Maxion Wheels Czech s.r.o. - závod Autokola, Manažerka logistiky
Slovnaft, a.s., Manažerka kvality
Comsell.CZ, s.r.o., Jednatel
TATRA TRUCKS a.s., Technik kvality - auditor
KSR Industrial, s.r.o., Global KSR Production System Manager

Místo konání

DTO CZ, s.r.o.

Mariánské náměstí 480/5
Ostrava – Mariánské hory

www.dtocz.cz


Doprava do místa konání konference:

  • z nádraží ČD Ostrava-Svinov tramvaj č. 3, 4, 8
  • z Hlavního nádraží ČD tramvaj č. 8
  • z Ústředního autobusového nádraží Ostrava tramvaj č. 4, 8, 11, 12

Vystoupit vždy na zastávce Mariánské náměstí!

Možnosti ubytování

Harmony Club Hotel

28. října
Ostrava – Mariánské hory

Tel: +420 596 652 122, +420 596 652 123
Mob: +420 731 191 945, +420 778 717 089

(5 minut pěšky od místa konání konference, hotelové parkoviště)Partneři

Hlavní partneři
Mediální partneři

Kontakty

Ing. Gabriela KAŠOKOVÁ
manažerka vzdělávání
Helena LIČKOVÁ
manažerka vzdělávání
Petra PODOLOWSKÁ
organizační pracovnice
Bc. Petra ČAŇKOVÁ
organizační pracovnice