KVALITA - QUALITY 2019

14. - 15. května 2019 v Ostravě


Motto: KVALITA - SPOLUPRÁCE - INTEGRACE

Vážené dámy a pánové, milí kolegové a partneři,

v rámci připravovaného ročníku 2019 vystoupí se svými praktickými poznatky a zkušenostmi řada oslovených špičkových odborníků z tuzemska i zahraničí, aby společně s účastníky prodiskutovali některá závažná témata, ať už ta vyhlášená, či některá další, vyvolaná současnou hektickou dobou. Všem je nám známo, že pokrok nezastavíme – a i když na tuto situaci v posledním období reaguje řada strategických dokumentů , stejně jako řada nově revidovaných standardů pro oblast kvality, environmentu a bezpečnosti (např.i tolik diskutovaná GDPR), každá, zejména praktická zkušenost, bude v této oblasti velmi vítána, což  jednoznačně potvrdila velmi živá diskuze ke všem nastaveným tématickým okruhům v uplynulém ročníku 2018 (  Revize norem ISO pro kvalitu a audit, Zkušenosti se systémy kvality,  Potenciál a rizika v P 4.0, Jak hodnotit stupeň připravenosti na implementaci P 4.0,  Znalostní potenciál firem a vzdělávání v digitálním věku, a konečně rovněž problematika CSR a udržitelného  rozvoje….).

Na setkání s Vámi a Vašimi partnery se těší,

Růžena PETŘÍKOVÁ

odborný garant konference

místopředseda Rady kvality ČR

Pozvánka


Z archívu:

ŘEČNÍCI k tématu KVALITA 4.0 a EXCELENCE


Jaroslav Nenadál
Excelence organizací jako předpoklad jejich úspěchu
VŠB-TU Ostrava, katedra managementu kvality
VIDEO
Emil Helienek
Nástroje a procesy pro realizaci akademické kvality na Britské univerzitě – nové trendy
Nottingham Business School, Nottingham Trent University, Great Britain
VIDEO
Jiří Růžička
Praktické zkušenosti s aktuálními normami ISO 9001/14001
Český institut pro akreditaci, Praha
VIDEO
Martin Martinov
Na cestě k excelenci
AHOLD Czech Republic, a.s. Praha
VIDEOŠárka Janků
Samospráva dílen – forma řízení firem
TRANGO, s.r.o. Ostrava
VIDEO

Lucie Brzáková
Asistent mimopracovních aktivit jako nový prvek CSR
ProEduca z.s., České Budějovice
VIDEO

ŘEČNÍCI k tématu PRŮMYSL 4.0

Vítězslav Zamarský
Průmysl 4.0 z pohledu přírodních proměn
Vysoká škola podnikání a práva, a. s. Ostrava
VIDEO
Vladimír Mařík
Od průmyslu 4.0 ke Společnosti 4.0
Ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Praha
VIDEO
Miroslava Kopicová
Kvalifikace pro Společnost 4.0
Národní vzdělávací fond Praha
VIDEO
Felicita Chromjaková
Průmysl 4.0 – potenciál a rizika
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VIDEO
Ivan Slimák
Průmysl 4.0 v prostředí ŠKODA AUTO, a.s. závod Vrchlabí
ředitel závodu Vrchlabí ŠKODA AUTO,a.s.
VIDEO
Jaroslav Kocian
Průmysl 4.0 v prostředí Continental Frenštát p.R.
Continental Automotive Czech Republic
VIDEO
Dušan Parolek
Průmysl 4.0 z pohledu přírodních proměn
TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
VIDEOMarek Gašparín
Integrované bezpečnostní centrum v kontextu SmartCities
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje
VIDEO
Věra Palkovská
Chytré město Třinec
starostka Města Třinec
VIDEO

PANELOVÁ DISKUZE na téma PRŮMYSL 4.0 a Společnost 4.0

Vladimír Mařík VIDEO
Miroslava Kopicová
Felicita Chromjaková
Moderují: Alan Vápeníček a Vladimír Volko

PANELOVÁ DISKUZE na téma PRŮMYSL 4.0 V PRAXI PODNIKŮ

Ivan Slimák
ředitel závodu Vrchlabí ŠKODA AUTO,a.s.
VIDEO
Jaroslav Kocian
Continental Automotive Czech Republic
Dušan Parolek
TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
Moderují: Alan Vápeníček a Vladimír Volko

PANELOVÁ DISKUZE na téma CHYTRÁ MĚSTA

Věra Palkovská
starostka Města Třinec
VIDEO
Pavla Struhalová
předseda představenstva ARRIVA MORAVA, a. s. Ostrava
Jakub Unucka
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Marek Gašparín
Integrované bezpečnostní centrum MSK
Moderují: Alan Vápeníček a Vladimír Volko