KVALITA - QUALITY 2019


14. - 15. května 2019 v Ostravě

Motto: KVALITA - SPOLUPRÁCE - INTEGRACE - 4.0


ŠPIČKOVÍ
ŘEČNÍCI

ATRAKTIVNÍ
PROGRAM


SPOLEČENSKÝ VEČER
V MULTIFUNKČNÍ
AULE GONG,
DOLNÍ VÍTKOVICE

EXKURZE
V CHYTRÉM PODNIKU
OZO OSTRAVA, s.r.o.

PROSTOR PRO NETWORKING

PŘEDSTAVUJEME ZAJÍMAVÉ ŘEČNÍKY:

Pavel Holubář, zakladatel, dlouhodobý spolumajitel a ředitel průmyslové společnosti SHM Šumperk

Společnost SHM Šumperk v čele s Pavlem Holubářem je mj. nositelem České hlavy – Industrie.

Jsou unikátní v technologii, kterou vyvinuli. Stejně unikátně spolupracují se školami, aby měli výsledky a novou mladou generaci.S vlastním výzkumem a vývojem se dostali na špici v technologii PVD povlaků nástrojů. Tyto technologie se nyní uplatňují ve 35 zemích světa. 

Ján Košturiak, inovační guru IPA Slovakia

Do roku 2025 lze očekávat změny, jaké přineslo celé 20.století. Ale to zásadní teprve přijde. Například cyklus vývoje auta se zkrátí ze 7 let na 6 měsíců. A toto tempo bude všude. V minulosti se snižovaly náklady úspornými technologiemi, výrobou velkých dávek a výrobou v zemích s levnou pracovní silou. Globální byznys bude spojen s informacemi a vyrábět se bude lokálně.
Jiří Vacek
, ředitel & zakladatel HR ONE

Vždy byl a je pověstný tím, že byl a je o krok vpřed a umí "číst" požadavky budoucnosti.

Za několik málo minut musí být leader schopen inspirovat svůj team. Proto je potřeba umět využívat nové technologie a koncentrovat komunikační dovednosti do velmi krátkého časového úspěchu.
Věra Palkovská
, primátorka statutárního města Třinec

Vedením města Třince bylo učiněno důležité strategické rozhodnutí vydat se na cestu chytrého města. Bylo tak zařazeno do rodiny měst, které chtějí využít možností digitálních, informačních a komunikačních technologií ke zlepšení života svých obyvatel. Práce na rozvoji se bude dařit, když budou lidé chtít k městu patřit a když se mladí budou chtít vracet.


Pozvánka