KVALITA - QUALITY 2018

15. - 16. května 2018 v Ostravě


Motto: KVALITA - PRŮMYSL - SPOLEČNOST 4.0

Vážené dámy a pánové, milí kolegové a partneři,

vstoupili jsme do období Průmyslu 4.0. Všechny očekávané změny, ať už chceme či nechceme, způsobují, že můžeme za jednu generaci zažít řadu převratných technických i společenských přeměn (a to v celé šíři přijatého motta), kterým se budeme muset postupně přizpůsobit.

Proto budeme mj. na letošní konferenci hovořit a diskutovat o nejrůznějších podobách těchto změn tak, aby se tyto nestaly destruktivními, ale naopak aby se staly příležitostí pro další růst kvalifikace, flexibility, kreativity a inovativnosti lidí.

Na setkání s Vámi a Vašimi partnery se těší,

Růžena PETŘÍKOVÁ

odborný garant konference

místopředseda Rady kvality ČR

Program konference KVALITA 2018

Sborník příspěvků z konference KVALITA 2018


Videozáznamy přednášek a diskuzí z konference KVALITA - QUALITY 2017

ŘEČNÍCI k tématu KVALITA 4.0 a EXCELENCE

Růžena Petříková
Úvodní slovo
DTO CZ a Rada kvality ČR
VIDEO
Jiří Cienciala
Kvalita – atribut práce a konání
Zmocněnec vlády ČR pro MS, Ú a KV kraj
VIDEO
Ivo Vondrák
Podpora v regionu MSK
Hejtman MSK
VIDEO
Jaroslav Nenadál
Excelence organizací jako předpoklad jejich úspěchu
VŠB-TU Ostrava, katedra managementu kvality
VIDEO
Emil Helienek
Nástroje a procesy pro realizaci akademické kvality na Britské univerzitě – nové trendy
Nottingham Business School, Nottingham Trent University, Great Britain
VIDEO
Jiří Růžička
Praktické zkušenosti s aktuálními normami ISO 9001/14001
Český institut pro akreditaci, Praha
VIDEO
Martin Martinov
Na cestě k excelenci
AHOLD Czech Republic, a.s. Praha
VIDEO
Jiří Dynybyl
Nová užitečná norma ISO 22301:2012
LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., Praha
VIDEO
Šárka Janků
Samospráva dílen – forma řízení firem
TRANGO, s.r.o. Ostrava
VIDEO

Lucie Brzáková
Asistent mimopracovních aktivit jako nový prvek CSR
ProEduca z.s., České Budějovice
VIDEO

PANELOVÁ DISKUZE na téma KVALITA 4.0 – CSR – EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ

Jiří Dynybyl
LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., Praha
VIDEO
Lucie Brzáková
ProEduca z.s., České Budějovice
Šárka Janků
TRANGO s.r.o., Ostrava
Štěpánka Kudělková
Controlling s.r.o., Valašské Meziříčí
Tomáš Kotyza
ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
LJiří Růžička
Český institut pro akreditaci, Praha
Martin Martinov
AHOLD Czech Republic, a.s. Praha
Moderují: Růžena Petříková a Vladimír Volko

ŘEČNÍCI k tématu PRŮMYSL 4.0

Vítězslav Zamarský
Průmysl 4.0 z pohledu přírodních proměn
Vysoká škola podnikání a práva, a. s. Ostrava
VIDEO
Vladimír Mařík
Od průmyslu 4.0 ke Společnosti 4.0
Ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Praha
VIDEO
Miroslava Kopicová
Kvalifikace pro Společnost 4.0
Národní vzdělávací fond Praha
VIDEO
Felicita Chromjaková
Průmysl 4.0 – potenciál a rizika
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VIDEO
Ivan Slimák
Průmysl 4.0 v prostředí ŠKODA AUTO, a.s. závod Vrchlabí
ředitel závodu Vrchlabí ŠKODA AUTO,a.s.
VIDEO
Jaroslav Kocian
Průmysl 4.0 v prostředí Continental Frenštát p.R.
Continental Automotive Czech Republic
VIDEO
Dušan Parolek
Průmysl 4.0 z pohledu přírodních proměn
TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
VIDEO
Štefan Markulík
Kvalita 4.0 – součást moderních technologií v automobilovém průmyslu na Slovensku
TU Košice
VIDEO
Marek Gašparín
Integrované bezpečnostní centrum v kontextu SmartCities
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje
VIDEO
Věra Palkovská
Chytré město Třinec
starostka Města Třinec
VIDEO

PANELOVÁ DISKUZE na téma PRŮMYSL 4.0 a Společnost 4.0

Vladimír Mařík VIDEO
Miroslava Kopicová
Felicita Chromjaková
Moderují: Alan Vápeníček a Vladimír Volko

PANELOVÁ DISKUZE na téma PRŮMYSL 4.0 V PRAXI PODNIKŮ

Ivan Slimák
ředitel závodu Vrchlabí ŠKODA AUTO,a.s.
VIDEO
Jaroslav Kocian
Continental Automotive Czech Republic
Dušan Parolek
TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
Moderují: Alan Vápeníček a Vladimír Volko

PANELOVÁ DISKUZE na téma CHYTRÁ MĚSTA

Věra Palkovská
starostka Města Třinec
VIDEO
Pavla Struhalová
předseda představenstva ARRIVA MORAVA, a. s. Ostrava
Jakub Unucka
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Marek Gašparín
Integrované bezpečnostní centrum MSK
Moderují: Alan Vápeníček a Vladimír Volko

Fotografie