Partneři

KONFERENCE JE POŘÁDÁNA VE SPOLUPRÁCI S


VŠB TU Ostrava

Sdružení pro rozvoj MSK
PARTNEŘI KONFERENCE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI