Odborná garance


prof. Ing. Růžena PETŘÍKOVÁ, CSc.

DTO CZ, s.r.o.

prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.

VŠB TU Ostrava, Katedra managementu kvality