Doprovodný program konference

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE MANAGEMENTEM KVALITY

13. května 2019, pondělí, 13.00 – 16.00 hod., VŠB – TU Ostrava


****************************************************************************

SPOLEČENSKÝ VEČER

14. května 2019, úterý, od 17.00 hodin


****************************************************************************

EXKURZE V PODNIKU

15. května 2019, úterý, od 13.00 hodin