Doprovodný program konference

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE MANAGEMENTEM KVALITY

13. května 2019, pondělí, 13.00 - 16.00 hodin

VŠB - TU Ostrava, ul. 17. listopadu, Ostrava-Poruba, místnost D-206

IDENTIFIKACE A KOMUNIKACE POŽADAVKŮ NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

Moderátor: Jaroslav NENADÁL

Program:

1.     Přístupy k identifikaci a komunikaci požadavků na budoucí absolventy – pohled univerzity

Juray SINAY, Štefan MARKULÍK - Technická univerzita Košice, SR

2.     Přístupy k identifikaci a komunikaci požadavků na budoucí absolventy – pohled zaměstnavatele

Petr DYTRYCH - ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

3.     Diskuze k tématu

****************************************************************************

SPOLEČENSKÝ VEČER 

14. května 2019, úterý, od 17.00 hodin

Multifunkční aula Gong, Dolní Vítkovice

Slavnostní společenský večer proběhne ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. 

10. jubilejní ročník Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018 a 2. ročník vyhlášení ankety Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2018.

Program večera:

- Slavnostní zahájení

- Úvodní slovo hejtmana kraje Ivo Vondráka

- Vyhlášení oceněných v kategorii „Podnikatelské subjekty“

- Vyhlášení oceněných v kategorii „Obce“

- Vyhlášení oceněných v kategorii „Organizace veřejného sektoru“

- Vyhlášení ankety „Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2018“

Galavečerem Vás provedou Alexandr Komarnický a Markéta Prusková. Těšit se můžete na zpěvačku Martinu Pártlovou a kouzelníka a iluzionistu Jana Vaidiše.

- Slavnostní raut (k příjemnému poslechu zahraje kapela Tři ve při)

****************************************************************************

EXKURZE V PODNIKU

15. května 2019, středa, od 13.00 hodin

OZO Ostrava, s.r.o. Ostrava-Kunčice