Doprovodný program konference

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE MANAGEMENTEM KVALITY

14. května 2018, pondělí, 13.00 – 16.00 hod., VŠB – TU Ostrava

Vzdelávání orientované na studenta

Edita Hekelová -  Vysoká škola manažmentu, Bratislava, Slovensko

Zkušenosti s komplexním vnitřním i vnějším hodnocením kvality dle EFQM Modelu excelence

Ivana Mazínová - Západočeská univerzita Plzeň

Hodnocení kvality vzdělávacích aktivit

Robert Ulewicz - Częstochova University of Technology, Poland

Diskuse k problematice hodnocení kvality vysokých škol

****************************************************************************

SPOLEČENSKÝ VEČER

15. května 2018, úterý, od 17.00 hodin

Program slavnostního večera Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost a ocenění "Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2017"

- Slavnostní zahájení

- Úvodní slovo hejtmana kraje Iva Vondráka

- Vyhlášení oceněných v kategoriích „Podnikatelské subjekty“

- Hudební vystoupení

- Vyhlášení oceněných v kategorii „Obce“

- Vyhlášení oceněných v kategorii „Organizace veřejného sektoru“

- Hudební vystoupení

- Vyhlášení ankety „Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2017“

- Hudební vystoupení

- Slavnostní raut

****************************************************************************

EXKURZE V PODNIKU MARLENKA INTERNATIONAL s.r.o.

16. května 2018, úterý, od 13.00 hodin