Odborná garance

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., DTO CZ, s.r.o.

a

prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., VŠB TU Ostrava, Katedra managementu kvality