Rámcový program konference

16.5.2017
9.00 hodin
Plenární jednání I., zaměření KVALITA 4.0 a EXCELENCE

Ivo VONDRÁK
hejtman Moravskoslezského kraje

Robert SZURMAN
státní tajemník MPO a předseda Rady kvality ČR

Jiří CIENCIALA

zmocněnec vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Excelence organizací jako předpoklad jejich úspěchu

Jaroslav NENADÁL – VŠB TU Ostrava

Nástroje a procesy pro realizaci akademické kvality na Britské univerzitě – nové trendy

Emil HELIENEK - Nottingham Business School, Nottingham Trent University, Great Britain

Praktické zkušenosti s aktuálními normami ISO 9001/14001 

Jiří RŮŽIČKA – Český institut pro akreditaci, Praha

Na cestě k excelenci 

Martin MARTINOV – AHOLD Czech Republic, a.s. Praha (držitel Národní ceny kvality ČR a držitel Národní ceny ČR za CSR)

Panelová diskuze na téma: Kvalita 4.0, Společenská odpovědnost, Efektivní řízení
Jiří DYNYBYL

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., Praha

Lucie BRZÁKOVÁ

ProEduca z.s., České Budějovice

Tomáš KOTYZA

ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Šárka JANKŮ

TRANGO s.r.o., Ostrava

Štěpánka KUDĚLKOVÁ

Controlling s.r.o., Valašské Meziříčí

Jiří RŮŽIČKA

Český institut pro akreditaci, Praha

Martin MARTINOV

AHOLD Czech Republic, a.s. Praha

17.5.2017

9.00 hodin

Plenární jednání II., zaměření PRŮMYSL 4.0
Průmysl 4.0 z pohledu přírodních proměn

Vítězslav ZAMARSKÝ - Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Ostrava

Od Průmyslu 4.0 ke Společnosti 4.0

Vladimír MAŘÍK - ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky

Kvalifikace pro Společnost 4.0

Miroslava KOPICOVÁ - Národní vzdělávací fond, Praha

Průmysl 4.0 – potenciál a rizika

Felicita CHROMJAKOVÁ - Univerzita T. Bati ve Zlíně

Kvalita 4.0 - súčasť moderných technologii v automobilovom priemysle

Juraj SINAY, Štefan Markulík, Hana Pačaiová – Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Jaroslav KOCIAN,

Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Pracuje v automobilovém průmyslu ve Frenštátě p/R. Po převzetí Siemens VDO firmou Continental nastoupil na pozici výrobního manažera pro řídicí jednotky. Od roku 2011 působil 4 roky jako výrobní manažer v závodě Continental v Budapešti. Po návratu do závodu Frenštát pracuje na pozici manažera průmyslového inženýrství a je rovněž zodpovědný za realizaci strategie  "Industry 4.0 - Smart factory"

Dušan PAROLEK
TATRA TRUCKS a.s.Kopřivnice 

Ve firmě TATRA TRUCKS a.s. pracuje jako vedoucí technické přípravy. Do firmy jsem přešel po dlouholetém působení v ZETORU TRACTORS a.s. Brno z pozice vedoucího vývojové technologie.


Panelová diskuze I. k předneseným tématům


Integrované bezpečnostní centrum v kontextu SmartCities
Marek GAŠPARÍN - Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje


Panelová diskuze II. na téma: "Chytrá města - Chytré Česko" (příklad města Třinec)

Czeslaw KURA

ředitel PRO NORTH CZECH a.s., Třinec

Věra PALKOVSKÁ

starostka Města Třinec

Pavla STRUHALOVÁ

předseda představenstva ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava

Jakub UNUCKA

náměstek hejtmana MSK