Doprovodný program konference

ZASEDÁNÍ ODBORNÉ SEKCE RADY KVALITY ČR „KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ“

15. května 2017, pondělí, 10.00 – 12.00 hod., VŠB – TU Ostrava, místnost NA 2 (Nová aula)

Program:

1. Agenda OS RK, 59. zasedání RK ČR – výstupy

Růžena Petříková – Rada kvality ČR

2. Stručná sdělení členů OS a vystoupení přizvaných hostů k aktuální problematice současného vzdělávání a jeho hodnocení

Jaroslav Nenadál – VŠB TU Ostrava

Jan Netolička – Wichterlovo gymnázium Ostrava

Stanislav Folwarczný – náměstek hejtmana MSK

Lucie Mádlová – Asociace společenské odpovědnosti ČR

Hana Žufanová – MŠMT Praha

Jiří Bernatík, Martin Souček – SCI METRICS Praha

Lucie Brzáková - ProEduca z.s., České Budějovice

****************************************************************************

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE MANAGEMENTEM KVALITY

15. května 2017, pondělí, 13.00 – 16.00 hod., VŠB – TU Ostrava, místnost NA 2 (Nová aula)

Program:

1. Zajišťování a hodnocení kvality vysokých škol podle novely Zákona 111/1998: příležitosti a hrozby

Jaroslav Nenadál - VŠB TU Ostrava

2. Academic quality assurance frameworks and processes at British Universities – New trends and initiatives

Emil Helienek – Nottingham Business School, Nottingham Trent University, Great Britain

3. Aktuálny stav a výzvy v implementácii a rozvíjaní systémov zabezpečovania kvality na slovenských vysokých školách

Adriana Krupová - Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko

4. Diskuse k dané problematice

****************************************************************************

SPOLEČENSKÝ VEČER

16. května 2017, úterý, 16.30 hodin, Důl Hlubina v DOV (Dolní oblast Vítkovic)

Program slavnostního večera: Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Slavnostní zahájení

Úvodní slovo hejtmana kraje Iva Vondráka

Slavnostní vyhlášení oceněných v kategorii: Podnikatelské subjekty, Obce, Organizace veřejného sektoru

Vyhlášení absolutních vítězů Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Hudební vystoupení

Taneční vystoupení

Slavnostní raut

Pro účastníky bude připraven autobus