Doprovodný program konference

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE MANAGEMENTEM KVALITY

14. května 2018, pondělí, 13.00 – 16.00 hod., VŠB – TU Ostrava,

****************************************************************************

SPOLEČENSKÝ VEČER

15. května 2018, úterý